ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย เรื่อง "ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้กรณีรับจ้างวิจัยและบริการวิชาการ"

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

     ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย เรื่อง "ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้กรณีรับจ้างวิจัยและบริการวิชาการ" บรรยายโดย คุณสุรพล วัฒนโยธิน ข้าราชการบำนาญ อดีตสรรพากรพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ ที่  19 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมประดู่แดง 2 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) 

    ส่วนบริหารงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScui8iZ3M-iZweW71dy7UJ02z4iVHxq_fCRX2rjJKXoeeZI2Q/viewform  

 

| writer Olan Wanchai |