ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร 1 อัตรา

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร 1 อัตรา
สังกัด ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภารงาน
1. การให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดำเนินการสืบค้นและวิเคราะห์สิทธิบัตร
3. ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในไทยและต่างประเทศ
4. ประเมินเทคโนโลยีและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดี
- หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือเป็นตัวแทนสิทธิบัตรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
คลิกที่นี่ https://hr.mfu.ac.th/jobmfu/Content/ReadNewPage.aspx...

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร. 053-917003

| writer Krit Sureeyakas |