ข่าวสถาบันวิจัยและนวัตกรรม รางวัล และผลงานเด่น

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังกรอบงานวิจัย เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม "การอบรมยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM" จาก วช.

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล