ข่าวสถาบันวิจัยและนวัตกรรม รางวัล และผลงานเด่น

ขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปร่วมอบรมหลักสูตร “Mario Biz Zone” ในหัวข้อ “รู้เท่าทันตลาด ยุค 4.0” (3 hrs.)

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการใช้จ่ายเงินวิจัย

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

เฟ้นหา....ผู้ประกอบการ SME

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์