ข่าวสถาบันวิจัยและนวัตกรรม รางวัล และผลงานเด่น

5 บทสัมภาษณ์นักวิจัยเด่น ปี 2562

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

เปิดรับสมัครจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล